36 47 30 20

Praktisk information

Ankomst

Husk sygesikringskortet.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved en af de to kortlæsere på skranken ved sekretariatet. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få et nyt .

Konsultationsvarighed

Konsultations længden vil være afhængig af hvilken problemstilling du kommer med. Når du bestiller tid bedes du beskrive din problemstilling til sekretæren, så denne kan foretage en korrekt visitering af dig.

Som patient bedes du komme velforberedt med  fokus på aktuelle problemstilling. Vi har stor fokus på at holde tiderne i klinikken, så der ikke kommer unødvendig ventetid for de patienter der er mødt til deres tid.

 

Lægevagten

Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet kl 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage kontaktes lægevagten på telefon 1813.

 

Nye patienter

Vi har aktuelt åbent for tilgang i en kort periode.  Hvis man ønsker at skifte læge til os skal dette gøres via borgerservice.dk.

 

SMS/E-mail advisering

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at få en sms 2  dage før din aftalte konsultation. Tjenesten er gratis, enkel og til stor hjælp for alle parter. Det er vigtigt at du oplyser dit mobil nummer ved første henvendelse til sekretæren – samt evt . nyt nummer hvis du skifter mobilnummer.  Snak med personalet om dette.

 

Sundhedskortet

Husk dit sundhedskort hver gang! Manglende sundhedskort kan medføre opkrævning af privat honorar for lægehjælp.

 

Vanedannende medicin

Vi har i klinikken stor fokus på at begrænse alt unødvendigt forbrug af vanedannende medicin. Dette sker i henhold til den retningslinje Sundhedsstyrelsen er kommet med på dette område . Der kan forekomme en lang række skadelige bivirkninger ved lang tids forbrug af vanedannende medicin. Vi prøver derfor altid for at få lavet en individuel udtrapningsplan i forhold til forbrug af denne type medicin. Det kræver personligt fremmøde i klinikken til en konsultation hvis du skal have fornyet recept på sovemedicin og beroligende medicin.

Vi har stor fokus på faste aftaler og der vil blive foretaget nøje regnskab med medicinforbruget for at sikre et troværdigt samarbejde. Brud på aftaler betyder, at vi ser os nødsaget til at afbryde samarbejdet.

Udeblivelser

Vi oplever desværre en del udebliver fra aftalte konsultationer trods sms-reminder. Det er vigtigt at du ringer og melder afbud hvis du ikke kan komme til en konsultation, da vi så kan bruge den tid til en anden akut syg patient, der ellers må vente på en ledig tid.

Hvis du har gentagne udeblivelser uden aflysning af tider vil du kunne blive opkrævet 200 kr. i bøde pr. udeblivelse.

 

Tolk

Hvis du eller lægen vurderer at der skal være en tolk til din næste konsultation er det vigtigt at du angiver dette til sekretæren ved tidsbestillingen.

Der gøres opmærksom på at man ved lov i folketinget har vedtaget at personer der har boet mere end 3 år i Danmark skal betale et gebyr på anvendelse af tolk. Regionen vil opkræve tolkehonoraret særskilt – vi har intet med dette at gøre.

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke har kunnet lære dansk i løbet af den tid man har boet i Danmark, er det vigtigt at man bestiller en tid til udfærdigelse af en attest ved lægen. Der skal være tolk til denne konsultation hvis du ikke kan tale dansk.

Tilskud

  • Størstedelen af den medicin, som du køber på recept, har generelt tilskud. Det medfører, at du automatisk får tilskud efter medicintilskudsgrænserne, når du køber medicinen. Du skal ikke have en særlig bevilling for at få det generelle tilskud. Der kan dog være nogle betingelser for, at du kan få det (fx at du tilhører en bestemt persongruppe eller at du har en bestemt sygdom).
  • Til visse lægemidler kan der søges om enkelttilskud ved Lægemiddelstyrelsen. Disse lægemidler er ikke omfattet af det generelle tilskud. Sygesikringen dækker ikke ansøgning om enkelttilskud, hvorfor der vil blive opkrævet et gebyr på aktuelt 250 kr i disse tilfælde. Det er dog ikke givet, at der opnås tilskud, da beslutningen ligger hos Lægemiddelstyrelsen.
  • Der kan ligeledes hos Lægemiddelstyrelsen søges forhøjet tilskud til et lægemiddel, hvis du mener, at du ikke kan tåle det billigste præparat, som apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem. Disse ansøgninger er meget tidskrævende at udføre og da Sygesikringen ikke dækker for ansøgningen vil patienten skullel betale et gebyr på 250 kr. Såfremt ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Lægemiddelstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.
  • Med virkning fra 1. januar 2016 kommer ingen til at betale mere end 3.880 kr. om året for tilskudsberettiget, receptordineret medicin. Dette kaldes kronikertilskud.
  • Døende patienter skal ikke stilles økonomisk ringere end andre patienter. Derfor har man vedtaget, at al medicin i den sidste del af livet er gratis. Vi laver en ansøgning til lægemiddelstyrelsen så patienten får en bevilling af terminaltilskud. Lægen ansøger om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten. Desværre dækker terminaltilskuddet ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter.
  • Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor. Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, loven om aktiv socialpolitik eller lov om social service