36 47 30 20

Akkreditering

Akkreditering af almen praksis er unikt og påbegyndes primo januar 2016. Akkrediteringen sker med opdeling i kommuner ved tilfældig udtrækning og offentliggøres på ikas.dk. Med akkreditering vil lægeklinikkerne få besøg af sundhedsfaglige personer for at vurdere, om lægeklinikkerne lever op til kravene for god kvalitet. Dette sker hvert tredje år. Formålet er, at:

  • fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i almen praksis
  • fremme patientsikkerheden
  • måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig
  • fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen
  • synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Lægerne i Sundhedshuset Rødovre blev akkrediteret uden anmærkninger i April mdr 2018.