36 47 30 20

Sundhedshus

– Et moderne hus med proffesionel og dynamisk personale.

 

Åbningstider

 • Mandag:  08.00-16.00

 • Tirsdag:    08.00-16.00

 • Onsdag:   08.00-18.00

 • Torsdag:   08.00-16.00

 • Fredag:     08.00-16.00

Telefon:  36 47 30 20

Telefontid: 08.00-15.00

Telefon tid ved læge: 08.00-09.00

Ruskær 34, 2610 Rødovre

Tidsbestilling

På lægevejen.dk kan du let bestille tid til konsultation af 10 minutters varighed. Såfremt den bestilte tid er ledig, vil du få en bekræftende mail. Såfremt dit behov varer mere end 10 minutter, bedes du kontakte sekretæren for nærmere aftale.

Mail Konsulation

Ved  e-mail konsultationer via lægevejen.dk forstås korte, enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter. Lægen vil svare hurtigst muligt og senest i løbet af 5 hverdage.

Receptfornyelse

Via lægevejen.dk har du mulighed for at forny dine recepter. Der skal være tale om recepter på igangværende ordinationer eller fast medicin. Fast medicin, er medicin du har fået ordineret af en læge, som del af en længerevarende behandling. Fornyelse af recepter på vanedannende medicin kræver personligt fremmøde.

Ankomst

Husk sygesikringskortet.
Ved ankomst bedes du registrere dig ved en af de to kortlæsere på skranken ved sekretariatet. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få et nyt .

Konsultationsvarighed

Konsultations længden vil være afhængig af hvilken problemstilling du kommer med. Når du bestiller tid bedes du beskrive din problemstilling til sekretæren, så denne kan foretage en korrekt visitering af dig.
Som patient bedes du komme velforberedt med fokus på aktuelle problemstilling. Vi har stor fokus på at holde tiderne i klinikken, så der ikke kommer unødvendig ventetid for de patienter der er mødt til deres tid.

Tolk

Hvis du eller lægen vurderer at der skal være en tolk til din næste konsultation er det vigtigt at du angiver dette til sekretæren ved tidsbestillingen.
Der gøres opmærksom på at man ved lov i folketinget har vedtaget at personer der har boet mere end 3 år i Danmark skal betale et gebyr på anvendelse af tolk. Regionen vil opkræve tolkehonoraret særskilt – vi har intet med dette at gøre.
Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke har kunnet lære dansk i løbet af den tid man har boet i Danmark, er det vigtigt at man bestiller en tid til udfærdigelse af en attest ved lægen. Der skal være tolk til denne konsultation hvis du ikke kan tale dansk

Lægevagten

Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet kl 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage kontaktes lægevagten på telefon 1813.

Nye patienter

Vi har aktuelt åbent for tilgang i en kort periode. Hvis man ønsker at skifte læge til os skal dette gøres via borgerservice.dk.

SMS/E-mail advisering

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at få en sms 2 dage før din aftalte konsultation. Tjenesten er gratis, enkel og til stor hjælp for alle parter. Det er vigtigt at du oplyser dit mobil nummer ved første henvendelse til sekretæren – samt evt . nyt nummer hvis du skifter mobilnummer. Snak med personalet om dette.

Sundhedskortet

Husk dit sundhedskort hver gang! Manglende sundhedskort kan medføre opkrævning af privat honorar for lægehjælp.

Vanedannende medicin

Vi har i klinikken stor fokus på at begrænse alt unødvendigt forbrug af vanedannende medicin. Dette sker i henhold til den retningslinje Sundhedsstyrelsen er kommet med på dette område . Der kan forekomme en lang række skadelige bivirkninger ved lang tids forbrug af vanedannende medicin. Vi prøver derfor altid for at få lavet en individuel udtrapningsplan i forhold til forbrug af denne type medicin. Det kræver personligt fremmøde i klinikken til en konsultation hvis du skal have fornyet recept på sovemedicin og beroligende medicin.
Vi har stor fokus på faste aftaler og der vil blive foretaget nøje regnskab med medicinforbruget for at sikre et troværdigt samarbejde. Brud på aftaler betyder, at vi ser os nødsaget til at afbryde samarbejdet.

Udeblivelser

Vi oplever desværre en del udebliver fra aftalte konsultationer trods sms-reminder. Det er vigtigt at du ringer og melder afbud hvis du ikke kan komme til en konsultation, da vi så kan bruge den tid til en anden akut syg patient, der ellers må vente på en ledig tid.
Hvis du har gentagne udeblivelser uden aflysning af tider vil du kunne blive opkrævet 200 kr. i bøde pr. udeblivelse.

Din Service

Hos Lægerne i Sundhedshuset Rødovre,  har vi fokus på at finde sygdom i tidligt stadie og forebygge udviklingen af sygdom. Vi følger derfor nyeste retningslinjer indenfor behandling af livstilssygdomme og kroniske lidelser.

Vi sikrer en høj faglig viden ved at efteruddanne os og ved at være en praksis med fokus på uddannelse af yngre kollegaer. Dette skaber et miljø hvor ny viden konstant strømmer til fra speciallægeuddannelsen og hospitaler.

Vi har specielt fokus på følgende områder indenfor forebyggelse og behandling.

 • Diabetes / Sukkersyge
 • Hjertesygdomme
 • Lungesygdom (KOL) / Rygerlunger
 • Astma/allergi
 • Rygestop
 • Sund Dialog